ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

on .

Η εταιρία ‘’ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ’’ είναι συνέχιση της Ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Καμελίδη του Πέτρου η οποία ιδρύθηκε το έτος 1977. Η εταιρεία από το 2004 και μετά άλλαξε νομική μορφή και έγινε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

Οι κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης είναι :

  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  • ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
  • ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ